פרסומים

​​

​​משתתפים – חברי הוועדה:

ד"ר רותי פרום אריכא – יו"ר הועדה
עו"ד חנאן טוחי – יועצת משפטית, הלשכה המשפטית
דיקלה רייזנק לקיים – ס. חשב המשרד
עומר צור – הרשות לתכנון, מנהל תחום בכיר גרעינים משימתיים, מרכז הוועדה

פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 08.12.2019 (חתום, לא מונגש)​​