פרסומים

​​​משתתפים – חברי הוועדה:
ד"ר רותי פרום אריכא – יו"ר הועדה
עומר צור – הרשות לתכנון, מנהל תחום בכיר גרעינים משימתיים, מרכז הוועדה
עו"ד חנאן טוחי – יועצת משפטית, הלשכה המשפטית
דיקלה רייזנר אלקיים – סגן חשב המשרד

​משתתפים נוספים:
רו"ח שני אלקבץ- חשבות המשרד
רו"ח מורן אברהמי- נציגת חברת הבקרה בן דוד, שלוי, קופ ושות'

1. בהמשך להחלטת ועדת תמיכות מיום 25.3.2019 נתקבלו עד ליום 3.4.2019 שמונה עשרה עררים.
2. ביום 14.4.19 התקיים דיון בעררים שהוגשו, מצ"ב טבלת החלטות הוועדה לרבות נימוקי ההחלטות.

פרוטוקול ועדת תמיכות חתום - עררים שכר ופעולות גרעינים ​ (לא נגיש, סרוק וחתום, טקסט נגיש לעיל)