פרסומים

משתתפים – חברי הוועדה:
ד"ר רותי פרום אריכא – יו"ר הועדה
ניבה גרינברג – הרשות לתכנון
עו"ד חנאן טוחי – יועצת משפטית, הלשכה המשפטית
עופר זיו – חשב המשרד
דיקלה רייזנר אלקיים – ס. חשב המשרד

משתתפים נוספים:
רו"ח רמי אלחנתי- משרד רו"ח מלווה מטעם החשב הכללי
רו"ח מורן אברהמי- נציגת חברת הבקרה בן דוד, שלוי, קופ ושות'