פרסומים

​​משתתפים – חברי הוועדה:
ד"ר רותי פרום אריכא – יו"ר הועדה
עו"ד חנאן טוחי – יועצת משפטית, הלשכה המשפטית
דיקלה רייזנר אלקיים – ס. חשב המשרד
עומר צור – הרשות לתכנון, מנהל תחום בכיר גרעינים משימתיים, מרכז הוועדה

משתתפים נוספים:
ניבה גרינברג – הרשות לתכנון
רו"ח רמי אלחנתי – משרד רו"ח מלווה מטעם החשב הכללי
רו"ח אורית לינר – נציגת חברת הבקרה בן דוד, שלוי, קופ ושות'
רו"ח מורן אברהמי – נציגת חברת הבקרה בן דוד, שלוי, קופ ושות'
א. ​פסילת בקשות תמיכה- ראה נספח מ​צורף.
ב.דוחות עומק- חברת הבקרה תשלים את בדיקת דוחות העומק שהוגשו אשר נוגעים לשנת 2016. לאחר מכן יוגשו מסקנותיה לבחינת הוועדה.

פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 21.7.2019​ (לא נגיש, סרוק וחתום, טקסט נגיש לעיל)​​
​​​
טבלת בחינת עמידה בתנאי סף דיון ו​​​​ערר כפר יונה 

 

 

תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_shtachim_ptuchim_2020.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020
נוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ובדייגי הכנרת – לשנים 2020 - 2023https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/support_daig.aspxנוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ובדייגי הכנרת – לשנים 2020 - 2023
נוהל תמיכה ביבוא ביצי מאכל בהיטס - משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/tmicha/Pages/eggs_flying.aspxנוהל תמיכה ביבוא ביצי מאכל בהיטס - משבר הקורונה