פרסומים

​​משתתפים – חברי הוועדה:
ד"ר רותי פרום אריכא – יו"ר הועדה
עו"ד חנאן טוחי – יועצת משפטית, הלשכה המשפטית
דיקלה רייזנר אלקיים – ס. חשב המשרד
עומר צור – הרשות לתכנון, מנהל תחום בכיר גרעינים משימתיים, מרכז הוועדה

משתתפים נוספים:
ניבה גרינברג – הרשות לתכנון
רו"ח רמי אלחנתי – משרד רו"ח מלווה מטעם החשב הכללי
רו"ח אורית לינר – נציגת חברת הבקרה בן דוד, שלוי, קופ ושות'
רו"ח מורן אברהמי – נציגת חברת הבקרה בן דוד, שלוי, קופ ושות'
א. ​פסילת בקשות תמיכה- ראה נספח מ​צורף.
ב.דוחות עומק- חברת הבקרה תשלים את בדיקת דוחות העומק שהוגשו אשר נוגעים לשנת 2016. לאחר מכן יוגשו מסקנותיה לבחינת הוועדה.

פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 21.7.2019​ (לא נגיש, סרוק וחתום, טקסט נגיש לעיל)​​
​​​
טבלת בחינת עמידה בתנאי סף דיון ו​​​​ערר כפר יונה 

 

 

חיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/shmitaחיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בשנת תשפ"ב (ספטמבר 2021 – ספטמבר 2022) תהיה שנת שמיטה. שמיטה היא השנה השביעית במחזור של שבע שנים, והיא המונהגת אך ורק בארץ ישראל, שנת שמיטה הקודמת התקיימה בתשע"ה 2014.
נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות (גד"ח) לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/gadach_20_22.aspxנוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות (גד"ח) לשנים 2020 - 2022
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_shtachim_ptuchim_2020.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020