פרסומים

​​משתתפים – חברי הוועדה:
ד"ר רותי פרום אריכא – יו"ר הועדה
עו"ד חנאן טוחי – יועצת משפטית, הלשכה המשפטית
דיקלה רייזנר אלקיים – ס. חשב המשרד
עומר צור – הרשות לתכנון, מנהל תחום בכיר גרעינים משימתיים, מרכז הוועדה

משתתפים נוספים:
ניבה גרינברג – הרשות לתכנון
רו"ח רמי אלחנתי – משרד רו"ח מלווה מטעם החשב הכללי
רו"ח אורית לינר – נציגת חברת הבקרה בן דוד, שלוי, קופ ושות'
רו"ח מורן אברהמי – נציגת חברת הבקרה בן דוד, שלוי, קופ ושות'
א. ​פסילת בקשות תמיכה- ראה נספח מ​צורף.
ב.דוחות עומק- חברת הבקרה תשלים את בדיקת דוחות העומק שהוגשו אשר נוגעים לשנת 2016. לאחר מכן יוגשו מסקנותיה לבחינת הוועדה.

פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 21.7.2019​ (לא נגיש, סרוק וחתום, טקסט נגיש לעיל)​​
​​​
טבלת בחינת עמידה בתנאי סף דיון ו​​​​ערר כפר יונה 

 

 

נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022
‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/Pages/Haklaut_Meshamert_Gift2019.aspx‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019
הודעה על תוספת לנוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ובדייגי הכנרת, ספטמבר 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_dagim.aspxהודעה על תוספת לנוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ובדייגי הכנרת, ספטמבר 2019