פרסומים

משתתפים – חברי הוועדה:

ד"ר רותי פרום אריכא – יו"ר הועדה
עו"ד חנאן טוחי – יועצת משפטית, הלשכה המשפטית
עופר זיו – חשב המשרד
עומר צור – הרשות לתכנון, מנהל תחום בכיר גרעינים משימתיים, מרכז הוועדה

פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 24.11.2019