פרסומים

​​
משתתפים – חברי הוועדה:
ד"ר רותי פרום אריכא – יו"ר הועדה
עומר צור – הרשות לתכנון, מנהל תחום בכיר גרעינים משימתיים, מרכז הוועדה
עו"ד חנאן טוחי – יועצת משפטית, הלשכה המשפטית
דיקלה רייזנר אלקיים – ס. חשב המשרד

משתתפים נוספים:
רו"ח רמי אלחנתי- משרד רו"ח מלווה מטעם החשב הכללי.
רו"ח מורן אברהמי- נציגת חברת הבקרה בן דוד, שלוי, קופ ושות'

  1. ​בשנת 2019 הוגשו 257 בקשות לתמיכה בגרעינים משימתיים ועוד 26 בקשות לתמיכה ביזמי גרעינים.
  2. 234 בקשות תמיכה עומדות בתנאי סף.
  3. ​​47 בקשות אינן עומדות בתנאי סף לפיכך הן נפסלות.
  4. ל​פרוטוקול מצ"ב טבלת גרעינים וטבלת יזמים שבקשותיהם נפסלו. 
  5. גר​עינים ויזמים שנפסלו רשאים לשלוח ערעור לדוא"ל Garinim@moag.gov.il​ עד ליום 3.4.2019. ערעורים שיגיעו לאחר מועד זה לא יובאו לדיון.​

פרוטוקול ועדת התמיכות - שכר ופעולות גרעינים (לא נגיש, סרוק וחתום, טקסט נגיש לעיל)