פרסומים

משתתפים – חברי הוועדה:
ד"ר רותי פרום אריכא – יו"ר הועדה
עו"ד חנאן טוחי – יועצת משפטית, הלשכה המשפטית
עופר זיו – חשב המשרד
עומר צור – הרשות לתכנון, מנהל תחום בכיר גרעינים משימתיים, מרכז הוועדה

משתתפים נוספים:
ניבה גרינברג – הרשות לתכנון
רו"ח רמי אלחנתי – משרד רו"ח מלווה מטעם החשב הכללי
רו"ח אורית אברמוב – משרד רו"ח מלווה מטעם החשב הכללי
רו"ח אורית לינר – נציגת חברת הבקרה בן דוד, שלוי, קופ ושות'


פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 27.10.19
ממצאי דוחות עומק