​ההתיישבות בפריפריה מילאה תפקיד חשוב בעיצוב גבולות המדינה.
חיזוק יישובי הספר ויישובי הפריפריה משמעותם חיזוק הגבולות, חיזוק הביטחון וחיזוק החוסן הלאומי של מדינת ישראל כולה. 

במשך שנים ארוכות החיים ביישובי הספר במדינת ישראל כללו התמודדות בלתי פוסקת עם מצב ביטחוני רעוע, ירי טילים, חדירות מחבלים והסבת נזקים לרכוש ולנפש. יתר על כן, הריחוק ממרכזי תעשייה ומסחר היווה גורם מעכב בקליטת תושבים ובהתרחבות השירותים הניתנים ביישובים. חרף הקשיים היומיומיים, עמדו יישובי הגבול ויישובי הפריפריה, שפעמים רבות חלקו התמודדויות דומות, בעוז ובגבורה מול האתגרים שניצבו בפניהם.  אל הדגל של חיזוק יישובים אלה נקראה החטיבה להתיישבות, בהיותה בעלת מאגר כוחות מיוחד, עמוס ידע, ניסיון, יכולות מוכחות ובכן תחושת שליחות איתנה. 

יעדי החטיבה, על פיהם היא פעלה בשנים האחרונות בקרב ההתיישבות הכפרית, הם הקמת יישובים באזורי הפריפריה, חיזוקם והבאתם לידי יכולת קיום עצמית מבחינה דמוגרפית, כלכלית וחברתית, הן ברמת היישוב הבודד והן ברמת מערך היישובים האזורי. זאת תוך שילוב וחיזוק הקשר בין היישובים הכפריים ליישובים העירוניים במרכז הפריפריה הנותנים שירותים לאזור כולו.​​​

 

 

החטיבה להתיישבות - מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2017 - 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/mismach_sar/Pages/chativa_hityashvut.aspxהחטיבה להתיישבות - מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2017 - 2018
מדיניות, מטרות ויעדים בין השנים 2019-2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/mismach_sar/Pages/mediniot_sar.aspxמדיניות, מטרות ויעדים בין השנים 2019-2020