​​​​​להלן קישור לנוהל תמיכה שפורסם להערות הציבור​ באתר החטיבה להתיישבות