​​​בהתאם להחלטת הממשלה ולמסך מדיניות השר אשר פורסם לציבור ביום 15.6.2017, גיבשה החטיבה להתיישבות את תכנית העבודה לשנת 2017, והיא נערכת, בין היתר, לסייע לישובים (אגודות) ולמתיישבים בנושאי יזמות עסקית ופיתוח כלכלי, בנושאים שאינם זוכים לתמיכה ישירה במסגרת החוקים לעידוד השקעות הון בתעשייה ובתיירות.