​​בהתאם למדיניות השר ולתכנית העבודה המאושרת של החטיבה להתיישבות נערכת החטיבה להתיישבות לפרסם נוהל תמיכה ליזמות עסקית בישובים לשנת 2017-2018.

להלן מובאת טיוטת נוהל תמיכה ליזמות עסקית ביישובים לשנת 2017-2018 להערות הציבור.
את ההערות יש לשלוח לד"ר רותי פרום אריכא בכתובת דוא"ל : hityashvut@moag.gov.il ​ עד לתאריך 12.7.18 בשעה 12:00