• ​בהתאם למדיניות השר החקלאות ופיתוח הכפר ולתכנית העבודה המאושרת של החטיבה להתיישבות לשנת  2018, נערכת החטיבה להתיישבות לפרסם נוהל תמיכה לנושאי תשתיות למיזמים מחוללי שינוי.
  • מפורסמת טיוטת נוהל "תשתיות למיזמים מחוללי שינוי" להערות הציבור.
  • את ההערות יש לשלוח אל מר חנוך אלמסי, בכתובת דוא"ל: Hanocha@wzo.org.il
  • עד לתאריך 20.12.18 בשעה 12:00.