​​בהתאם למדיניות השר ולתכנית העבודה המוצעת של החטיבה להתיישבות לשנת 2017, ובכפוף לאישורה – נערכת החטיבה להתיישבות ליישום התכנית באמצעות נהלי תמיכה לנושאים הכלולים בתכנית העבודה.​

להלן מובאת טיוטת נוהל תמיכה בנושאי חברה וקליטה​ לשנת 2017 להערות הציבור.

את ההערות יש לשלוח לד"ר רותי פרום אריכא בכתובת דוא"ל : hityashvut@moag.gov.il  עד לתאריך 19.9.2017 בשעה 13:00.

 נוהל להערות הציבור - תמיכה בנושאי חברה וקליטה לשנת 2017

ריכוז התייחסות להערות ציבור – חברה וקליטה​​