​​

 

 

פסק דין - אעטף פלאחhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/psakdin_fallah.aspxפסק דין - אעטף פלאח
פסק דין עוזריhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/psakdin_hafkaa.aspxפסק דין עוזרי
פסק דין מבואות ירושליםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/hok_mvoaot_yoroshalim.aspxפסק דין מבואות ירושלים
פסק דין תלמי מנשהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/judgment__menashe.aspxפסק דין תלמי מנשה
בחינת התקשרויות בענף המפטמות קריטריונים והנחיותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/anaf_mafchemot.aspxבחינת התקשרויות בענף המפטמות קריטריונים והנחיות
פסק דין בעניין חוק ההתיישבות החקלאית - מושב גאולים ויורם עוזריhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/psak_din_geulim.aspxפסק דין בעניין חוק ההתיישבות החקלאית - מושב גאולים ויורם עוזרי