אגף התיישבות (גרעינים משימתיים)

 

 

 

​החל משנת 2015 פועל משרד החקלאות בתחום הגרעינים המשימתיים, המנוהל באגף ההתיישבות ברשות לתכנון.
תמיכת המשרד בגרעינים מוקצית​ באמצעות מבחני תמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985.

התמיכות מהוות מקור תמיכה לקהילות המשימתיות בשני אופנים עיקריים:
א. השתתפות בתשלום שכר לרכזי הגרעינים ולעובדים נוספים העוסקים בניהול הגרעין.
ב. השתתפות במימון פעילויות חברתיות וקהילתיות אותן מקיים הגרעין בתחום מגוריו.

תקציב התמיכות בשנים 2015 - 2017 עמד על כ- 64 מיליון ₪.
בשנת 2018 התקציב עומד על כ - 33 מיליון ₪.

כתובת לפניות: garinim@moag.gov.il

אגף ההתיישבות (גרעינים)

 

 

 

 

תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 05.06.18אגף ההתיישבות (גרעינים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_050618.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 05.06.1831/07/2018 21:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c763
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 8.04.18 אגף ההתיישבות (גרעינים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_Subsidies.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 8.04.18 01/05/2018 21:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c760
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 11.03.2018אגף ההתיישבות (גרעינים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha_garin_mesima.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 11.03.201821/03/2018 22:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c759
מצגות מכנס גרעינים אגף ההתיישבות (גרעינים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/kenes_mazagot.aspxמצגות מכנס גרעינים 05/03/2018 22:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c757

 

 

זכאי עדיזכאי עדי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466963זכאי עדיסטודנטית03-9485247adiz@moag.gov.il
אגף ההתיישבות (גרעיני משימה)אגף ההתיישבות (גרעיני משימה){9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466661גרעיני משימהgarinim@moag.gov.il
צור עומרצור עומר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466651צור עומרמנהל תחום בכיר גרעינים משימתיים03-948544503-9485811omerz@moag.gov.il
שם טוב סימישם טוב סימי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466962שם טוב סימיסטודנטית03-9485247simish@moag.gov.il

 

 

תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 04.09.18https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_040918.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 04.09.1819/09/2018 21:00:00
טבלת סכומי תמיכה לשנת 2018 - בכפוף לאישור ועדת תמיכותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/support_table_2018.aspxטבלת סכומי תמיכה לשנת 2018 - בכפוף לאישור ועדת תמיכות01/08/2018 21:00:00
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 08.07.18https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_08718.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 08.07.1816/07/2018 21:00:00
טבלת שאלות בנושא מבחני התמיכה לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/qanda_tmicha_2018.aspxטבלת שאלות בנושא מבחני התמיכה לשנת 201812/03/2018 22:00:00

 

 

 

 

דוח ביצוע מסכם לגרעין – ביצוע פעולות 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/doc_mesakem_garin.aspxדוח ביצוע מסכם לגרעין – ביצוע פעולות 2016
דוח ביצוע לפרויקט – ביצוע פעולות 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/doch_bizua_project.aspxדוח ביצוע לפרויקט – ביצוע פעולות 2016
דוח ביצוע שכר 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/doch_bizua_sachar2017.aspxדוח ביצוע שכר 2017
דוח ביצוע שכרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/doch_bozua_sachar.aspxדוח ביצוע שכר
2. טפסים נלווים למבחני תמיכה גרעיני משימה 2017 - שכר ופעולותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/Forms/Pages/tfasim_tmicah.aspx2. טפסים נלווים למבחני תמיכה גרעיני משימה 2017 - שכר ופעולות