נהלים

 

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/nehalim/Pages/tmicha_garinim_2018.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2018
נוהל הגשת דוחות ביצוע עבור תמיכה בשכר ופעולות - גרעיני משימה 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/nehalim/Pages/hagashat_dochot.aspxנוהל הגשת דוחות ביצוע עבור תמיכה בשכר ופעולות - גרעיני משימה 2016