ועדת קרקעות

 יושב ראש – מנהל או סגן בכיר למנהל הרשות לתכנון – ד"ר רותי פרום אריכא, מר רענן אמויאל
נציג רשות מקרקעי ישראל – מנהל האגף החקלאי או סגנו – מר משה אהרוני, מר רותם גבע
נציג האיחוד החקלאי – עו"ד דודו קוכמן
נציג התנועה הקיבוצית  - מר רפי עשת
נציג תנועת המושבים – עו"ד עמית יפרח
נציג  החטיבה להתיישבות – מר דוד עמר 
נציג קרן קיימת לישראל – מר ינאי שני
נציג  רשות הטבע והגנים – מר ניר אנגרט
נציג האגף לפיתוח הכפר ברשות לתכנון  - מר רענן אמויאל
מרכזת ועדת קרקעות – גברת דורית בן דוד