ועדת קרקעות

פרוטוקול ישיבת ועדת קרקעות מספר 320 מיום 14/6/2018​
 

פרוטוקול ישיבת ועדת קרקעות מספר 315 מיום 2/11/2017

​       

​ועדת קרקעות- פרוטוקול ישיבה מספר: 310 - מיום 6/04/20170
ועדת קרקעות - פרוטוקול ישיבה מספר: 309 - מיום 02/03/2017

ועדת קרקעות - פרוטוקול ישיבה מספר: 308 - מיום 02/02/2017

ועדת קרקעות - פרוטוקול ישיבה מספר: 307 - מיום 01/12/2016

ועדת קרקעות - פרוטוקול ישיבה מספר: 306 - מיום 06/10/2016

ועדת קרקעות - פרוטוקול ישיבה מספר: 305 - מיום 01/09/2016

ועדת קרקעות - פרוטוקול ישיבה מספר: 304 - מיום 07/07/2016

ועדת קרקעות - פרוטוקול ישיבה מספר: 303 - מיום 07/04/2016

ועדת קרקעות - פרוטוקול ישיבה מספר: 302 - מיום 04/02/2016

ועדת קרקעות  - פרוטוקול ישיבה מספר: 301 - מיום 07/01/2016

ועדת קרקעות - פרוטוקול ישיבה מספר: 300 - מיום 05/11/2015

ועדת קרקעות - פרוטוקול ישיבה מספר: 299 - מיום 03/09/2015

ועדת קרקעות - פרוטוקול ישיבה מספר: 298  - מיום 06/08/2015

ועדת קרקעות - פרוטוקול ישיבה מספר: 297  - מיום 02/04/2015

ועדת קרקעות - פרוטוקול ישיבה מספר: 296  - מיום 05/02/2015 

ועדת קרקעות - פרוטוקול ישיבה מספר: 295  - מיום 01/01/2015

ועדת קרקעות - פרוטוקול ישיבה מספר: 294  - מיום:04/12/2014

ועדת קרקעות - פרוטוקול ישיבה מספר: 293 - מיום: 06/11/2014

ועדת קרקעות - פרוטוקול ישיבה מספר: 292 - מיום: 04/09/2014 

ועדת קרקעות - פרוטוקול ישיבה מספר: 291 - מיום: 07/08/2014​​