פרסומים

אנו יוצאים לדרך לגיבוש אסטרטגיה לפיתוח המרחב הכפרי לקראת השנים הבאות ונשמח לעשות זאת יחד אתכם כשותפים.
מצורף קישור לסקר קצר, בו בכל סוגיה מרכזית ובנושאי הליבה מוצגות שתי שאלות פתוחות שנשמח שתענו עליהן בפירוט, כדי לסייע לנו ללמוד ולהתעמק בהמשך. 
תודה מראש, מוזמנים להעביר את הסקר גם למשתתפים רלוונטיים נוספים. להשתתפות בסקר