האגף לתכנון ופיתוח הכפר

 

 

DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=18DispForm.aspx

 

​​​​​האגף לתכנון ופיתוח הכפר הינו יחידת מטה אשר עוסקת בקביעת מדיניות ורגולציה בכל הקשור לתכנון הכפר בישראל. האגף אמון על תכנון הכפר והחקלאות וכל הקשור לחוק התכנון והבנייה. האגף מקדם מדיניות משולבת של פיתוח חקלאי, פיתוח כפרי, שיקום ישובים, פיתוח אזורי הפריפריה, יזמות כפרית תוך שמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים. עבודת האגף באה לענות על צרכים בפיתוח הכפר, הנובעים מתמורות מרחיקות לכת שחלים בכפר ובחקלאות בעשורים האחרונים. 

הפעולות העיקריות של האגף כוללות:

כתיבת מסמכי מדיניות
– ובכלל זה: החקלאות והכפר בישראל – מסמך מדיניות תכנון, מדיניות לתכנון וקריטריונים למבנים חקלאיים, הנחיות לשיקום תשתיות ביישוב כפרי וכד'
 
מדיניות תכנון ובנייה במרחב הכפרי ובחקלאות – גיבוש מדיניות, נהלים, חוו"ד והנחיית נציגי המשרד במגוון תחומים ובהם: שטחים פתוחים, שטחים חקלאיים, יזמות כפרית ביישוב הכפרי, יחידות דיור, אנרגיה מתחדשת, תכניות בנייה וכד'
 
תכנית פיתוח הכפר – האגף עוסק בקביעת תכנית שנתית לנהלי תמיכה בתכניות, במוקדי פיתוח, באירועים ופסטיבלים, בקורסים, בתיירות חקלאית וכד'
 
קרקע חקלאית – האגף מנהל את ועדת הפרוגרמות וועדת הקרקעות העוסקות ביישום מדיניות בנוגע למשבצות החקלאיות, תקני הקרקע החקלאית, הקצאות קרקע ליישובים וכד'.
 
מקרקעי ישראל  - האגף מלווה את הכנת ואישורן של החלטות מועצת מקרקעי ישראל ומקיים תיאום שותף עם האגף החקלאי ברמ"י.

פעולות אזוריות לחיזוק ההתיישבות – האגף מוביל ומסייע במימוש החלטות ממשלה הנוגעות ליישובים הכפריים ובכלל זה: שיקום תשתיות, תכנית הגולן, חיזוק עוטף עזה וכד'.
 
מתן מענה סטאטוטורי במגוון תחומים – ייצוג השר ועמדות המשרד לעת גיבוש תכניות מתאר ארציות ומחוזיות, ייצוג סוגיות במרחב הכפרי ובחקלאות מול מוסדות התכנון והבנייה, קידום תכניות סטאטוטוריות, ייעוץ סטאטוטורי לאגפי המשרד, למועצות וליישובים, תיאום סטאטוטורי מול משרדי הממשלה ואירגונים שונים, הגשת התנגדויות לתכניות ועוד.

 הנחיית נציגי השר במוסדות התכנון והבנייה לסוגיהם - הכשרתם והדרכתם בנושאים התכנוניים שעל סדר היום.
תכנון ופיתוח הכפר

 

 

 

 

"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 22 - ספטמבר 2018תכנון ופיתוח הכפרתכנון ופיתוח הכפרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2018/Pages/village_development_newsletter22.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 22 - ספטמבר 201805/09/2018 21:00:00{b2108815-06e2-4fef-a8fe-b602a93fd5e4}29098453-4628-467f-967e-6173a8a99eab12
"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 20 - דצמבר 2017תכנון ופיתוח הכפרתכנון ופיתוח הכפרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/village_development_newsletter20.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 20 - דצמבר 201703/12/2017 22:00:00{4dbbb986-9c0d-4556-86d7-b4f54e443c3b}f224fb73-33f6-4bd4-ba9a-e46c17bb386e11
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 25 - 2017)תיירות במרחב הכפרי;תיירות חקלאיתתכנון ופיתוח הכפר;אטרקציות התיירות החקלאיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/tayaron_25.aspx תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 25 - 2017)29/03/2017 22:00:00{4dbbb986-9c0d-4556-86d7-b4f54e443c3b}f224fb73-33f6-4bd4-ba9a-e46c17bb386e3
סדר יום ועדת פרוגרמות מס' 3/2017 (יום ד' 01/03/2017)פרסומי ועדת פרוגרמות;תכנון ופיתוח הכפרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/vaadat_programot/2017/Pages/vaada_3_2017.aspxסדר יום ועדת פרוגרמות מס' 3/2017 (יום ד' 01/03/2017)27/02/2017 22:00:00{7f740026-2e16-44b5-b575-8ba004b7d6e4}1b25086f-cc17-406a-b90f-e889538476543

 

 

ברנר-בידרמן חגיתברנר-בידרמן חגית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461576ברנר-בידרמן חגיתמנהלת תחום בכיר לתכנוןבית דגן03-948573903-9485811Hagitbr@moag.gov.il
מזוז מיכלמזוז מיכל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466950מזוז מיכלמנהלת תחום תכנון כולל03-945748michalma@moag.gov.il
אמויאל רענןאמויאל רענן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461757אמויאל רענןמנהל אגף בכיר לתכנון ופיתוח הכפרבית דגן03-948546803-9385811raanana@moag.gov.il
דותן שידותן שי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461794דותן שימנהל תחום בכיר כלכלה כפרית ותיירותבית דגן03-948549603-9485811shadot@moag.gov.il

 

 

טיוטת נוהל תמיכה להערות הציבור - הקמת משטחים ללולי הטלהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2018/Pages/Noal_Tmicha_Lulim.aspxטיוטת נוהל תמיכה להערות הציבור - הקמת משטחים ללולי הטלה14/11/2018 22:00:00
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 28 - 2018)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2018/Pages/tayaron_28.aspxתיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 28 - 2018)01/09/2018 21:00:00
לראשונה, משרדי האוצר והחקלאות מאריכים את תקופת החוזה לקרקעות חקלאיות לתקופה של עד 21 שנה, במקום 3 שנים כיוםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Agricultural_land.aspxלראשונה, משרדי האוצר והחקלאות מאריכים את תקופת החוזה לקרקעות חקלאיות לתקופה של עד 21 שנה, במקום 3 שנים כיום04/06/2018 21:00:00
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 27 - 2018)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2018/Pages/tayaron_27.aspx תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 27 - 2018)27/03/2018 22:00:00

 

 

 

 

טופס בקשה להיתר לשימוש חורג - היתר לשומרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/doc/Pages/heter_shomer.aspxטופס בקשה להיתר לשימוש חורג - היתר לשומר
טופס בקשה להיתר לשימוש חורג רעיית שלפיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/doc/Pages/reiyat_shlafim.aspxטופס בקשה להיתר לשימוש חורג רעיית שלפים
טופס רישום אטרקציות תיירות חקלאיתתיירות חקלאיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/form_agriculturetourism.aspxטופס רישום אטרקציות תיירות חקלאיתרישום אטרקציות תיירות חקלאית
בקשה למידע נדרש להיתר – נוסח מקוצר – תצהיר מתכנןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/form_takzir_metachnen.aspxבקשה למידע נדרש להיתר – נוסח מקוצר – תצהיר מתכנן
בקשה לקבלת תמיכה תקציבית בנושא הדרכות וקורסים בתחום פיתוח הכפרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/form_tmicha_kursim.aspxבקשה לקבלת תמיכה תקציבית בנושא הדרכות וקורסים בתחום פיתוח הכפר

 

 

 

 

תכנית פיתוח הכפר - נוהלי תמיכה לשנים 2018 - 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/nohal_pituach_18_19.aspxתכנית פיתוח הכפר - נוהלי תמיכה לשנים 2018 - 201927/03/2018 22:00:00
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום נוהל תמיכה ביישום החלטת ממשלה 1561 סיוע מיוחד לשנת 2016 לאזור יהודה ושומרון, להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/Nohal_tmicha1561-YOSH2016_Lehearot_tzibur.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום נוהל תמיכה ביישום החלטת ממשלה 1561 סיוע מיוחד לשנת 2016 לאזור יהודה ושומרון, להערות הציבור05/09/2016 21:00:00
נהלי תכנית פיתוח הכפר 2015 - 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2015/Pages/tochnit_pituah_kfar_2015.aspxנהלי תכנית פיתוח הכפר 2015 - 201704/02/2015 22:00:00
נוהל עבודת ועדת קרקעותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/nohal_vaadat_karka.aspxנוהל עבודת ועדת קרקעות11/06/2014 21:00:00

 

 

תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א - 1981https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_yosh.aspxתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א - 198129/03/2015 21:00:00
חוק ההתיישבות החקלאיתhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/law_hityshvut.aspxחוק ההתיישבות החקלאית