האגף לתכנון ופיתוח הכפר

 

 

DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=18DispForm.aspx

 

​​​​​​​​
technun_kafri.jpgהאגף לתכנון ופיתוח הכפר הינו יחידת מטה אשר עוסקת בקביעת מדיניות ורגולציה בכל הקשור לתכנון הכפר בישראל. האגף אמון על תכנון הכפר והחקלאות וכל הקשור לחוק התכנון והבנייה. האגף מקדם מדיניות משולבת של פיתוח חקלאי, פיתוח כפרי, שיקום ישובים, פיתוח אזורי הפריפריה, יזמות כפרית תוך שמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים. עבודת האגף באה לענות על צרכים בפיתוח הכפר, הנובעים מתמורות מרחיקות לכת שחלים בכפר ובחקלאות בעשורים האחרונים. 

הפעולות העיקריות של האגף כוללות:

כתיבת מסמכי מדיניות
– ובכלל זה: החקלאות והכפר בישראל – מסמך מדיניות תכנון, מדיניות לתכנון וקריטריונים למבנים חקלאיים, הנחיות לשיקום תשתיות ביישוב כפרי וכד'
 
מדיניות תכנון ובנייה במרחב הכפרי ובחקלאות – גיבוש מדיניות, נהלים, חוו"ד והנחיית נציגי המשרד במגוון תחומים ובהם: שטחים פתוחים, שטחים חקלאיים, יזמות כפרית ביישוב הכפרי, יחידות דיור, אנרגיה מתחדשת, תכניות בנייה וכד'
 
תכנית פיתוח הכפר – האגף עוסק בקביעת תכנית שנתית לנהלי תמיכה בתכניות, במוקדי פיתוח, באירועים ופסטיבלים, בקורסים, בתיירות חקלאית וכד'
 
קרקע חקלאית – האגף מנהל את ועדת הפרוגרמות וועדת הקרקעות העוסקות ביישום מדיניות בנוגע למשבצות החקלאיות, תקני הקרקע החקלאית, הקצאות קרקע ליישובים וכד'.
 
מקרקעי ישראל  - האגף מלווה את הכנת ואישורן של החלטות מועצת מקרקעי ישראל ומקיים תיאום שותף עם האגף החקלאי ברמ"י.

פעולות אזוריות לחיזוק ההתיישבות – האגף מוביל ומסייע במימוש החלטות ממשלה הנוגעות ליישובים הכפריים ובכלל זה: שיקום תשתיות, תכנית הגולן, חיזוק עוטף עזה וכד'.
 
מתן מענה סטאטוטורי במגוון תחומים – ייצוג השר ועמדות המשרד לעת גיבוש תכניות מתאר ארציות ומחוזיות, ייצוג סוגיות במרחב הכפרי ובחקלאות מול מוסדות התכנון והבנייה, קידום תכניות סטאטוטוריות, ייעוץ סטאטוטורי לאגפי המשרד, למועצות וליישובים, תיאום סטאטוטורי מול משרדי הממשלה ואירגונים שונים, הגשת התנגדויות לתכניות ועוד.

 הנחיית נציגי השר במוסדות התכנון והבנייה לסוגיהם - הכשרתם והדרכתם בנושאים התכנוניים שעל סדר היום.
תכנון ופיתוח הכפר

 

 

 

 

ועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)תכנון ופיתוח הכפרתכנון ופיתוח הכפרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2020/Pages/vaadat_programot_2020.aspxועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)01/02/2020 22:00:00{7265c1d3-7885-4a94-bc5d-01e9436f5d31}c7a68cbd-be46-4764-886c-89d442096d5a7
קורס ניהול לבעלי תפקידים בישובים תכנון ופיתוח הכפרתכנון ופיתוח הכפרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/Baley_Tafkidim.aspxקורס ניהול לבעלי תפקידים בישובים 24/09/2019 21:00:00{7589a976-77e7-45c0-ace5-6d3f79ce2acd}49f9f03e-1fdb-4e3e-a6d0-5d3f43c5009910
קול קורא קורס מתכננים במגזר הכפרי - מחזור 11 תכנון ופיתוח הכפרתכנון ופיתוח הכפרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/Planners_Course.aspxקול קורא קורס מתכננים במגזר הכפרי - מחזור 11 24/09/2019 21:00:00{7589a976-77e7-45c0-ace5-6d3f79ce2acd}49f9f03e-1fdb-4e3e-a6d0-5d3f43c500999
קורס פיתוח מיזמים תיירותיים במרחב הכפריתכנון ופיתוח הכפרתכנון ופיתוח הכפרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/Development_of_ventures.aspxקורס פיתוח מיזמים תיירותיים במרחב הכפרי13/08/2019 21:00:00{7589a976-77e7-45c0-ace5-6d3f79ce2acd}49f9f03e-1fdb-4e3e-a6d0-5d3f43c500997

 

 

תירוש יוחאיתירוש יוחאי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466949תירוש יוחאימנהל תחום מידע ו-GIS03-9485484YochaiT@moag.gov.il
אמויאל רענןאמויאל רענן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461757אמויאל רענןמנהל אגף בכיר לתכנון ופיתוח הכפרבית דגן03-948546803-9385811raanana@moag.gov.il
דותן שידותן שי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461794דותן שימנהל תחום בכיר כלכלה כפרית ותיירותבית דגן03-948549603-9485811shadot@moag.gov.il
סיגל מוניטיןסיגל מוניטין{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466943מוניטין סיגלראש ענף (מעקב ובקרה)03-9485734 Sigalm@moag.gov.il

 

 

תיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גליון 32 - 2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2020/Pages/tayaron32.aspxתיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גליון 32 - 2020)05/09/2020 21:00:00
גיבוש אסטרטגיה לפיתוח המרחב הכפריhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/strategy.aspxגיבוש אסטרטגיה לפיתוח המרחב הכפרי21/07/2020 21:00:00
אסטרטגיה וחדשנות במרחב הכפרי סדרת מפגשי סמינר רשת - Webinar מספר 1 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Courses_seminars/Pages/webinar.aspxאסטרטגיה וחדשנות במרחב הכפרי סדרת מפגשי סמינר רשת - Webinar מספר 1 20/07/2020 21:00:00
תיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גליון 31 - 2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2020/Pages/mtyaron_letyaron.aspxתיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גליון 31 - 2020)18/03/2020 22:00:00

 

 

 

 

טופס רישום אטרקציות תיירות חקלאיתתיירות חקלאיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/form_agriculturetourism.aspxטופס רישום אטרקציות תיירות חקלאיתרישום אטרקציות תיירות חקלאית
בקשה למידע נדרש להיתר – נוסח מקוצר – תצהיר מתכנןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/form_takzir_metachnen.aspxבקשה למידע נדרש להיתר – נוסח מקוצר – תצהיר מתכנן

 

 

 

 

 

 

תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א - 1981https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_yosh.aspxתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א - 198129/03/2015 21:00:00
חוק ההתיישבות החקלאיתhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/law_hityshvut.aspxחוק ההתיישבות החקלאית