רישוי זמין

​​מערכת "רישוי זמין" הנה מערכת כלל ארצית להגשת היתרי בנייה, שפותחה על ידי מנהל התכנון וממשל זמין. המערכת פותחה בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, כחלק משיפור תהליכי הרישוי והבנייה. המערכת משמשת את ציבור עורכי הבקשות, את רשויות הרישוי וכן גופים נוספים ומלווה אותם בכל שלבי רישוי הבנייה והביצוע של עבודות הבנייה, החל מהגשת בקשה לתיק מידע וקבלת תיק מידע, דרך בקשה להיתר בנייה וקבלת היתר בנייה, ניהול ובקרה על שלבי הביצוע – ועד לקבלת תעודת גמר. למערכת רישוי זמין​
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מוגדר בתקנות כגורם מוסר מידע. גורם מוסר מידע מוסר מראש את כל המידע הרלוונטי המצוי ברשותו לצורך תכנון ההיתר, לרבות הנחיות תכנון ו/או אישורים. המטרה היא לאפשר למתכנן לקחת בחשבון את כל המגבלות וההנחיות לפני תחילת עבודת התכנון. 

​​