נהלים

 

 

תכנית פיתוח הכפר - נוהלי תמיכה לשנים 2018 - 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/nohal_pituach_18_19.aspxתכנית פיתוח הכפר - נוהלי תמיכה לשנים 2018 - 2019בשנת 2014 גיבש משרד החקלאות ופיתוח הכפר תכנית לפיתוח הכפר לשנים 2015 - 2020.
נוהל פרוגרמות חקלאיות ליישובי עוטף עזה - 2016 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/nohal_program_otef_gaza2016.aspxנוהל פרוגרמות חקלאיות ליישובי עוטף עזה - 2016 בהחלטת הממשלה מס' 2017 נקבע בסעיף 33 כי על שר החקלאות ופיתוח הכפר יוטל להכין פרוגרמות אזוריות ופרוגרמות יישוביות, בתיאום ועל פי תבחינים אשר ייקבעו על ידי המשרד עם רשות מקרקעי ישראל.
נוהל עבודת ועדת קרקעותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/nohal_vaadat_karka.aspxנוהל עבודת ועדת קרקעותנוהל עבודת ועדת קרקעות
נוהל למתן חוות דעת המשרד להיתרי בניה עבור מבנים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/nohal_heter_bnia.aspxנוהל למתן חוות דעת המשרד להיתרי בניה עבור מבנים חקלאייםנוהל למתן חוות דעת המשרד להיתרי בניה עבור מבנים חקלאיים
נוהל הבחינה והטיפול בישובים חקלאיים דלי אוכלוסיןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/nohal_Low_population_communities.aspxנוהל הבחינה והטיפול בישובים חקלאיים דלי אוכלוסיןנוהל הבחינה והטיפול בישובים חקלאיים דלי אוכלוסין