נוהלי תמיכה

​​

 

 

תוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/pituac_kfar_program_2020.aspxתוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021
נוהל תמיכה להצבת קרוונים למגורים זמניים ביישובי המועצה האזורית גולן (יישום החלטת ממשלה 2262) - לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/Noal_Tmicha_Karavanim_Golan.aspxנוהל תמיכה להצבת קרוונים למגורים זמניים ביישובי המועצה האזורית גולן (יישום החלטת ממשלה 2262) - לשנת 2019
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה להצבת קרוונים למגורים זמניים ביישובי המועצה האזורית גולן (יישום החלטת ממשלה 2262) - לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/karavan_golan.aspxטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה להצבת קרוונים למגורים זמניים ביישובי המועצה האזורית גולן (יישום החלטת ממשלה 2262) - לשנת 2019
תכנית פיתוח הכפר - נוהלי תמיכה לשנים 2018 - 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/nohal_pituach_18_19.aspxתכנית פיתוח הכפר - נוהלי תמיכה לשנים 2018 - 2019בשנת 2014 גיבש משרד החקלאות ופיתוח הכפר תכנית לפיתוח הכפר לשנים 2015 - 2020.
נוהל פרוגרמות חקלאיות ליישובי עוטף עזה - 2016 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/nohal_program_otef_gaza2016.aspxנוהל פרוגרמות חקלאיות ליישובי עוטף עזה - 2016 בהחלטת הממשלה מס' 2017 נקבע בסעיף 33 כי על שר החקלאות ופיתוח הכפר יוטל להכין פרוגרמות אזוריות ופרוגרמות יישוביות, בתיאום ועל פי תבחינים אשר ייקבעו על ידי המשרד עם רשות מקרקעי ישראל.
נוהל למתן חוות דעת המשרד להיתרי בניה עבור מבנים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/nohal_heter_bnia.aspxנוהל למתן חוות דעת המשרד להיתרי בניה עבור מבנים חקלאייםנוהל למתן חוות דעת המשרד להיתרי בניה עבור מבנים חקלאיים
נוהל הבחינה והטיפול בישובים חקלאיים דלי אוכלוסיןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/nohal_Low_population_communities.aspxנוהל הבחינה והטיפול בישובים חקלאיים דלי אוכלוסיןנוהל הבחינה והטיפול בישובים חקלאיים דלי אוכלוסין