נוהלי תמיכה

רקע לתמיכה ומטרתה

בשנת 2015 החל משרד החקלאות ופיתוח הכפר להפעיל תוכנית חומש לפיתוח הכפר. המדיניות המנחה משלבת בין פיתוח חקלאות, פיתוח כפרי, עידוד תעסוקה יזמית ומגוונת בדגש על תיירות כפרית וחקלאית, שיקום תשתיות בישובים כפריים, עידוד הצמיחה באזורי הפריפריה ושמירת משאבי הטבע והסביבה.

יעדי תמיכות פיתוח הכפר 2020 - 2021

  • מתן תמיכה ועידוד ממשלתי לקיום ופיתוח יזמות כפרית במרחב הכפרי, בתחומים שונים, כולל: פעילות נלוות לחקלאות, תיירות ונופש, עיבוד תוצרת חקלאית, חינוך לחקלאות ומורשת הכפר.
  • פיתוח תשתית סטטוטורית מקיפה וראויה במרחב הכפרי אשר תבטיח את המשך הפעילות החקלאית לאורך זמן ותאפשר פעילויות כלכליות נוספות, ותתרום לפיתוח הישוב הכפרי ולהתחדשותו.
  • פיתוח סלי פרויקטים, יוזמות ורעיונות לחיזוק המרחב הכפרי ולחשיפתו, תוך העלאת המודעות והחשיבות שלו לציבור בישראל.
  • תמיכות המשרד בתכנון במרחב הכפרי תינתנה בכפוף להתאמת התוכניות המוצעות למסמך מדיניות תכנון – החקלאות והכפר בישראל , למדיניות התכנון הארצית והמחוזית ולהחלטות רשות מקרקעי ישראל. 

הגשת בקשות לפי המפורט בנוהל התמיכה  עד לתאריך 12/12/2020 

נוהל חטיבת הפיתוח


נוהל חטיבת התכנון 


נוהל חטיבה כלכלית - קידום מכירות/פסטיבלים בנושא תיירות כפרית חקלאית


אופן הגשת בקשת התמיכה

יש להגיש את הבקשות עד לתאריך  12/12/20

שאלות לגורמי המקצוע - גב' חגית ברנר  (נוהל חטיבת פיתוח ותכנון) ומר שי דותן (נוהל קד"מ)

ניתן להתייעץ ולהיעזר במחוז משרד החקלאות ופיתוח הכפר הרלוונטי. לאיתור מחוזות לפי יישובים

שםמחוזסלולרימיל
חגית ברנר - בידרמןהרשות לתכנון0506241404Hagitbr@moag.gov.il
יעקב בלקץמחוז גליל גולן0506244026YakovBu@moag.gov.il
דרורה נחוםמחוז העמקים0506241153DroraN@moag.gov.il
אשרת עדנימחוז מרכז0506241108Oshrata@moag.gov.il
גדעון גדמומחוז שפלה והר0587882082Gidong@moag.gov.il
ליאורה אברהםמחוז הנגב0506241112Lioraa@moag.gov.il

 

המבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה, יזין את הבקשה דרך פורטל התמיכות האינטרנטי של מרכבה. חובה לחתום על גבי המסמכים באמצעות תוכנת החתימה הדיגיטלית www.gov.il/firstgov/smartcard.

יתר הפרטים בגוף הנוהל.

 

 

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות לגופים אחרים (רשויות מקומיות) - לגנים בוטניים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/2021_botanical_garden.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות לגופים אחרים (רשויות מקומיות) - לגנים בוטניים לשנת 2021
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור עבור גנים בוטניים 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/botanical_garden_2021_mosdot.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור עבור גנים בוטניים 2021
קול קורא - נוהל תמיכה ברשויות מקומיות לצמצום התרבות כלבים משוטטים בתחומן לשנת 2020https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/nohal_klavim_meshotetim_2020.aspxקול קורא - נוהל תמיכה ברשויות מקומיות לצמצום התרבות כלבים משוטטים בתחומן לשנת 2020