2005

 

 

תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 2 - 2005)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2005/Pages/תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית גליון 2 2005.aspx תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 2 - 2005)
ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי בנובמבר 2005 ואילךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2005/Pages/ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי בנובמבר 2005 ואילך.aspxארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי בנובמבר 2005 ואילך
ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מתחילת אוקטובר 2005https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2005/Pages/ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מתחילת אוקטובר 2005.aspxארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מתחילת אוקטובר 2005
ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי בספטמבר 2005 ואילךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2005/Pages/ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי בספטמבר 2005 ואילך.aspxארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי בספטמבר 2005 ואילך
ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי באוגוסט 2005 ואילךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2005/Pages/ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי באוגוסט 2005 ואילך.aspxארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי באוגוסט 2005 ואילך
ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי ביולי 2005 ואילךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2005/Pages/ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי ביולי 2005 ואילך.aspxארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי ביולי 2005 ואילך
רשימה של מרכזים שמנהלים 'חממות תיירות' - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2005/Pages/רשימה של מרכזים שמנהלים חממות תיירות - עדכון.aspxרשימה של מרכזים שמנהלים 'חממות תיירות' - עדכון
רשימת המחוזות והרפרנטים לתיירות - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2005/Pages/רשימת המחוזות והרפרנטים לתיירות - עדכון.aspxרשימת המחוזות והרפרנטים לתיירות - עדכון
ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי ביוני 2005 ואילךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2005/Pages/ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי ביוני 2005 ואילך.aspxארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי ביוני 2005 ואילך
ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מאמצע ספטמבר 2005 ואילךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2005/Pages/ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מאמצע ספטמבר 2005 ואילך.aspxארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מאמצע ספטמבר 2005 ואילך
ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי במאי 2005 ואילךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2005/Pages/ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי במאי 2005 ואילך.aspxארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי במאי 2005 ואילך
ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי במרץ-אפריל 2005https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2005/Pages/ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי במרץ-אפריל 2005.aspxארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי במרץ-אפריל 2005
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 1 - 2005)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2005/Pages/תיירון-עלון אלקטרוני לענייני תיירות חקלאית.aspx תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 1 - 2005)
פני התעסוקות במגזר הכפרי / החקלאי לאן - פברואר 2005https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2005/Pages/פני התעסוקות במגזר הכפרי החקלאי לאן.aspxפני התעסוקות במגזר הכפרי / החקלאי לאן - פברואר 2005
נוהל - חוות דעת להיתר בניה של מבנים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2005/Pages/נוהל - חוות דעת להיתר בניה של מבנים חקלאיים.aspxנוהל - חוות דעת להיתר בניה של מבנים חקלאיים
נוהל לחוות דעת לשימוש חורג ופל"חhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2005/Pages/נוהל לחוות דעת לשימוש חורג ופלח.aspxנוהל לחוות דעת לשימוש חורג ופל"ח
נוהל עבודת נציגים בועדות תכנון ובניה - ינואר 2005https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2005/Pages/נוהל עבודת נציגים בועדות תכנון ובניה - ינואר 2005.aspxנוהל עבודת נציגים בועדות תכנון ובניה - ינואר 2005
ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מתחילת ינואר 2005 ואילךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2005/Pages/ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מתחילת ינואר 2005 ואילך.aspxארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מתחילת ינואר 2005 ואילך
נוהל אישור השתתפות במימון תכניות במגזר הכפרי - ינואר 2005https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2005/Pages/נוהל אישור השתתפות במימון תכניות במגזר הכפרי - ינואר 2005.aspxנוהל אישור השתתפות במימון תכניות במגזר הכפרי - ינואר 2005