2006

 

 

מדריך לתיירות חקלאית בישראל - אנגליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/מדריך לתיירות חקלאית בישראל - אנגלית.aspxמדריך לתיירות חקלאית בישראל - אנגלית
ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מדצמבר 2006 ואילךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מדצמבר 2006 ואילך.aspxארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מדצמבר 2006 ואילך
ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי בנובמבר 2006https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי בנובמבר 2006.aspxארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי בנובמבר 2006
ארועים ופסטיבלים שיתקיימו מערב סוכות תשס"ז ואילך - שנת 2006https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/ארועים ופסטיבלים שיתקיימו מערב סוכות.aspxארועים ופסטיבלים שיתקיימו מערב סוכות תשס"ז ואילך - שנת 2006
ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מסוף ספטמבר 2006 ואילךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מסוף ספטמבר 2006 ואילך.aspxארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מסוף ספטמבר 2006 ואילך
ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי בספטמבר-אוקטובר 2006https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי בספטמבר-אוקטובר 2006.aspxארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי בספטמבר-אוקטובר 2006
הגשת בקשות לתמיכה בקידום מכירות תיירות חקלאיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/הגשת בקשות לתמיכה בקידום מכירות תיירות חקלאית.aspxהגשת בקשות לתמיכה בקידום מכירות תיירות חקלאית
תיירות כפרית וחקלאיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/תיירות כפרית וחקלאית.aspxתיירות כפרית וחקלאית
ארועים ופסטיבלים בספטמבר 2006https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/ארועים ופסטיבלים בספטמבר 2006.aspxארועים ופסטיבלים בספטמבר 2006
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 3 - 2006)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/תיירון - עלון אלקטרוני לענייני תיירות.aspx תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 3 - 2006)
ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי ממאי 2006 ואילךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי ממאי 2006 ואילך.aspxארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי ממאי 2006 ואילך
דו"ח פעילות בשנת 2005 - הרשות לתכנון, האגף לתכנון כפרי אזוריhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/דוח פעילות בשנת 2005- הרשות לתכנון.aspxדו"ח פעילות בשנת 2005 - הרשות לתכנון, האגף לתכנון כפרי אזורי
סיכום פעילות תחום תיירות בשנת 2005https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/סיכום פעילות תחום תיירות בשנת 2005.aspxסיכום פעילות תחום תיירות בשנת 2005
סיכום השתתפות התיירות הכפרית בתערוכת אגריטך 2006https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/סיכום השתתפות התיירות הכפרית בתערוכת אגריטך 2006.aspxסיכום השתתפות התיירות הכפרית בתערוכת אגריטך 2006
הרצאה שניתנה בכנס האגודה הגיאוגרפית ב-17.12.06https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/הרצאה שניתנה בכנס האגודה הגיאוגרפית.aspxהרצאה שניתנה בכנס האגודה הגיאוגרפית ב-17.12.06
תכנית פיתוח הכפר 2006https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/tochnit_pituach_2006.aspxתכנית פיתוח הכפר 2006תכנית פיתוח הכפר 2006
ועדת פרוגרמות - 2006https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/vaadat_programot_2006.aspxועדת פרוגרמות - 2006
ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מאפריל 2006 ואילךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מאפריל 2006 ואילך.aspxארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מאפריל 2006 ואילך
ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מאמצע מרץ 2006 ואילךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מאמצע מרץ 2006 ואילך.aspxארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מאמצע מרץ 2006 ואילך
מגמות ושיטות לתמיכה בפיתוח הכפר, סקירה על הנעשה בעולם - 9.3.06https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/מגמות ושיטות לתמיכה בפיתוח הכפר.aspxמגמות ושיטות לתמיכה בפיתוח הכפר, סקירה על הנעשה בעולם - 9.3.06
ארועים ופסטיבלים שייתקיימו מהמחצית השנייה של פברואר 2006 ואילך במרחב הכפרי לפי סדר קלנדריhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/ארועים ופסטיבלים שייתקיימו מהמחצית.aspxארועים ופסטיבלים שייתקיימו מהמחצית השנייה של פברואר 2006 ואילך במרחב הכפרי לפי סדר קלנדרי
טפסיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/טפסים.aspxטפסים
קורסים והדרכות בתחום פיתוח הכפר - שנת 2006https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/Pages/קורסים והדרכות בתחום פיתוח הכפר - שנת 2006.aspxקורסים והדרכות בתחום פיתוח הכפר - שנת 2006