2007

 

 

תכנית פיתוח הכפר 2007 - סיוע לתיירות חקלאית - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2007/Pages/תכנית פיתוח הכפר 2007 - סיוע לתיירות.aspxתכנית פיתוח הכפר 2007 - סיוע לתיירות חקלאית - עדכון
פיתוח נופי וסביבתי 2007 - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2007/Pages/pituah_sviva_2007_idkun.aspxפיתוח נופי וסביבתי 2007 - עדכוןפיתוח נופי וסביבתי 2007
עדכון נוהל סיוע לתכניות אב ומתאר - שינוי ביחס לתכנית יישוביתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2007/Pages/עדכון נוהל סיוע לתכניות אב ומתאר - שינוי ביחס לתכנית יישובית.aspxעדכון נוהל סיוע לתכניות אב ומתאר - שינוי ביחס לתכנית יישובית
סיכום פעילות תחום תיירות במרחב הכפרי לשנים 2006-2002https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2007/Pages/סיכום פעילות תחום תיירות במרחב הכפרי לשנים 2006-2002.aspxסיכום פעילות תחום תיירות במרחב הכפרי לשנים 2006-2002
אמצעי מדיניות בתמ"א 35 - (מצגת) - 15.5.07https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2007/Pages/אמצעי מדיניות בתמא 35.aspxאמצעי מדיניות בתמ"א 35 - (מצגת) - 15.5.07
ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מאמצע מאי 2007 ואילךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2007/Pages/ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מאמצע מאי 2007 ואילך.aspxארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מאמצע מאי 2007 ואילך
תכנית פיתוח הכפר 2007 - סיוע להדרכות וקורסיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2007/Pages/תכנית פיתוח הכפר 2007 - סיוע להדרכות וקורסים.aspxתכנית פיתוח הכפר 2007 - סיוע להדרכות וקורסים
תכנית פיתוח הכפר 2007https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2007/Pages/תכנית פיתוח הכפר 2007.aspxתכנית פיתוח הכפר 2007תכנית פיתוח הכפר 2007
תכנית פיתוח הכפר 2007 - סיוע לתיירות חקלאיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2007/Pages/תכנית פיתוח הכפר 2007 - סיוע לתיירות חקלאית.aspxתכנית פיתוח הכפר 2007 - סיוע לתיירות חקלאית
כנס בנושא תעסוקה לא חקלאית - 26.4.07https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2007/Pages/כנס בנושא תעסוקה לא חקלאית.aspxכנס בנושא תעסוקה לא חקלאית - 26.4.07
מידע כפריhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2007/Pages/מידע כפרי.aspxמידע כפרי
ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מהשליש האחרון של אפריל 2007https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2007/Pages/ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מהשליש האחרון של אפריל 2007.aspxארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי מהשליש האחרון של אפריל 2007
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 5 -2007)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2007/Pages/תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 5 - 2007).aspx תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 5 -2007)
ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי בפסח ועוד - שנת 2007https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2007/Pages/ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי בפסח ועוד - שנת 2007.aspxארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי בפסח ועוד - שנת 2007
ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי ממרץ 2007 ואילךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2007/Pages/ארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי ממרץ 2007 ואילך.aspxארועים ופסטיבלים במרחב הכפרי ממרץ 2007 ואילך
ארועים במרחב הכפרי מפברואר 2007 ואילךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2007/Pages/ארועים במרחב הכפרי מפברואר 2007 ואילך.aspxארועים במרחב הכפרי מפברואר 2007 ואילך
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 4 -2007)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2007/Pages/תיירון - גיליון מספר 4.aspx תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 4 -2007)
ארועים במרחב הכפרי מינואר 2007 ואילךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2007/Pages/ארועים במרחב הכפרי מינואר 2007 ואילך.aspxארועים במרחב הכפרי מינואר 2007 ואילך