2008

 

 

תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 8 - 2008)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2008/Pages/turs_808.aspxתיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 8 - 2008)
שימוש באנרגיות חלופיות במבנים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2008/Pages/energiyot_chalufiyot_mivnim_chaklaim.aspxשימוש באנרגיות חלופיות במבנים חקלאייםשימוש באנרגיות חלופיות במבנים חקלאיים
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 7 - 2008)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2008/Pages/turs_72008.aspxתיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 7 - 2008)
הצטרפות למאגר אטרקציות תיירות חקלאית באתר האינטרנטhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2008/Pages/atrakzyot tayarut.aspxהצטרפות למאגר אטרקציות תיירות חקלאית באתר האינטרנטהצטרפות למאגר אטרקציות תיירות חקלאית באתר האינטרנט של משרד החקלאות
קרקע חקלאית בנגב ובערבהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2008/Pages/karka chaklait banegev vebaarava.aspxקרקע חקלאית בנגב ובערבה
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 6 - 2008)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2008/Pages/תיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית גיליון 6 2008.aspxתיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 6 - 2008)
תוכנית פיתוח הכפר לשנת 2008https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2008/Pages/rep_tochnit_2008.aspxתוכנית פיתוח הכפר לשנת 2008תכנית פיתוח הכפר 2008