2009

 

 

מתקנים לאנרגיית שמש והשלכות על המרחב הכפריhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2009/Pages/energia_agri.aspxמתקנים לאנרגיית שמש והשלכות על המרחב הכפרימתקנים לאנרגיית שמש והשלכות על המרחב הכפרי
מתקנים פוטו-וולטאיים ופאנלים סולריים בשטחים חקלאיים ועל גבי מבנים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2009/Pages/mitkanim_agri.aspxמתקנים פוטו-וולטאיים ופאנלים סולריים בשטחים חקלאיים ועל גבי מבנים חקלאייםמתקנים פוטו
חוברת מידע למגדלים - הרפורמה לשדרוג לולי ההטלהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2009/Pages/choveret_meyda_lamegadel_reforma_balul.aspxחוברת מידע למגדלים - הרפורמה לשדרוג לולי ההטלהחוברת מידע למגדלים - הרפורמה לשדרוג לולי ההטלה
תחרות לתכנון ועיצוב בר קיימא של חוות לולי הטלה בגלילhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2009/Pages/tahatut_lul_2009.aspxתחרות לתכנון ועיצוב בר קיימא של חוות לולי הטלה בגלילתחרות לתכנון ועיצוב בר קיימא של חוות לולי הטלה בגליל
תיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 10 - 2009)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2009/Pages/tayaron10.aspxתיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 10 - 2009)תיירון
שיקום תשתיות בישוב הוותיק כמנוע לפיתוח והתחדשות הכפרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2009/Pages/shikum_tashtiot_yeshuv_vatik.aspxשיקום תשתיות בישוב הוותיק כמנוע לפיתוח והתחדשות הכפר
תכנית לפיתוח בר קיימאhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2009/Pages/2009_Program_Development_Kiima_Bar.aspxתכנית לפיתוח בר קיימא
הכנס השנתי של הקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה יתקיים ביום 24.6.2009https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2009/Pages/kenes_limudey_keren_kayemet.aspxהכנס השנתי של הקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה יתקיים ביום 24.6.2009הכנס השנתי של הקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה יתקיים ביום 24.6.2009
מתקנים לאנרגיית שמש והשלכות על המרחב הכפרי - עמדת משרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2009/Pages/mitkaney_energyat_shemesh.aspxמתקנים לאנרגיית שמש והשלכות על המרחב הכפרי - עמדת משרד החקלאותמתקנים לאנרגיית שמש והשלכות על המרחב הכפרי - עמדת משרד החקלאות
תיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 9 - 2009)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2009/Pages/tayaron_9.aspxתיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 9 - 2009)תיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 9 - 2009)
התיירות הכפרית באירופהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2009/Pages/Rural_tourism_Europe.aspxהתיירות הכפרית באירופה
הרפורמה בענף ההטלה - תכנית להוצאת לולים מיישוביםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2009/Pages/program_lulim_2009.aspxהרפורמה בענף ההטלה - תכנית להוצאת לולים מיישובים
תכנית פיתוח הכפר לשנת 2009https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2009/Pages/tochnit_pituach_kfar_2009.aspxתכנית פיתוח הכפר לשנת 2009