2012

מדיניות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בנוגע למבנים חקלאיים נגזרת מהמדיניות הכוללת של המשרד בנוגע לפיתוח חקלאות בת קיימא בישראל, ומטרת העל לפעילות המשרד, שהיא לקדם חקלאות מזינה, מיישבת ומקיימת. המשרד מעוניין ליצור את התנאים לכך שחקלאי ישראל יוכלו לעסוק בחקלאות מתוחכמת ובת קיימא. לפיכך מדיניות המשרד היא לאפשר את הקמתם של מבנים חקלאיים הנדרשים לייצור החקלאי - בגודל, בהיקף ובמיקום התורמים ליצור החקלאי, תוך איזון בין צורכי המשק החקלאי לבין צרכים סביבתיים ונופיים.
המסמך הוכן באגף לתכנון כפרי אזורי ברשות לתכנון בסיוע אנשי המקצוע של שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) ובשיתוף מחוזות המשרד.

המסמך מועלה לאתר המשרד במטרה לחשוף את תוכנו לציבור ולאנשי המקצוע. נשמח לקבל משוב והערות עד לתאריך 30.7.12.
הערות ניתן להעביר במייל לכתובת: RAANANA@MOAG.GOV.IL   לידי רענן אמויאל.

למסמך מדיניות מבנים חקלאים להערות הציבור