2012

בימים אלה נחתם ההסכם בין משרד החקלאות ופיתוח הכפר, האגף לתכנון כפרי אזורי ברשות לתכנון עם האיחוד האירופי, לפרויקט TWINNING בנושא "העצמת המדיניות הלאומית וכלים לפיתוח כפרי בישראל".
במסגרת פרויקט זה נקדם את פיתוח הכפר בישראל בעזרת מומחה קבוע מה-EU, שיעבוד במשך 18 חודש החל מפברואר 2013.
המומחה ייעזר בשירותים אדמיניסטרטיביים של עוזר/ת ישראלי.


לפרטי המשרה