2012

פעילותו של האגף לתכנון כפרי אזורי נובעת ממדיניות משולבת של פיתוח חקלאי, פיתוח כפרי, שיקום ישובים, פיתוח אזורי הפריפריה ותעסוקה יזמית ומגוונת ושמירה על משאבי הטבע ואיכות הסביבה, המהווים תנאי חשוב לעיצוב דמותו העתידית של הכפר בישראל.

האגף לתכנון כפרי אזורי פועל בשלושה תחומי פעילות עיקריים: תחום התכנון, תחום התיירות ותחום התמיכות בפיתוח הכפר. האגף ממונה על גיבוש ויישום מדיניות המשרד בכל התחומים הללו. פעולות האגף נשענות על שלושת היעדים המובילים של המשרד בדבר חקלאות מזינה, מיישבת ומקיימת. המדיניות המנחה הנה מדיניות משולבת של פיתוח חקלאי, פיתוח כפרי, שיקום ישובים, פיתוח אזורי הפריפריה ותעסוקה יזמית ומגוונת ושמירה על משאבי הטבע ואיכות הסביבה, המהווים תנאי חשוב לעיצוב דמותו העתידית של הכפר בישראל.להלן דיווח מפורט על פעולות האגף בשנת 2011
מוזיאון מורשת הקוצ'ין

 

 

התנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/tikun7.aspxהתנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020
ועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2020/Pages/vaadat_programot_2020.aspxועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)
פיתוח מיזמים תירותייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/pituach_meizamim_travel.aspxפיתוח מיזמים תירותיים