2012


תכניות ועוגנים
לנוהל לחצו כאן
נספח 1 - תכניות ועוגנים
נספח 2 - טופס העברת כספים
נספח 3 - טופס מקצועי עוגנים ; טופס מקצועי תכניות
נספח 4 - רשימת תיוג תכניות ועוגנים
נספח 5 - כתובות דואר-אלקטרוני במחוזות
נספח 6 - סמלי המשרד לשילוב במסמכים ושילוט


קורסים והדרכות
לנוהל לחצו כאן
נספח 1 - קורסים והדרכות
נספח 2 - טופס העברת כספים
נספח 3 - טופס מקצועי קורסים והדרכות 
נספח 4 - רשימת תיוג קורסים והדרכות
נספח 5 - כתובות דואר-אלקטרוני במחוזות
נספח 6 - סמלי המשרד לשילוב במסמכים ושילוט


קידום מכירות תיירות חקלאית
לנוהל לחצו כאן - (מעודכן)
נספח 1 - קידום מכירות
נספח 2 - טופס העברת כספים
נספח 3 - טופס מקצועי קידום מכירות    
נספח 4 - רשימת תיוג קידום מכירות
נספח 5 - כתובות דואר-אלקטרוני במחוזות
נספח 6 - סמלי המשרד לשילוב במסמכים ושילוט


מרכזי מבקרים לתיירות חקלאית 
לנוהל לחצו כאן
נספח 1 - פיתוח מרכזי מבקרים לתיירות חקלאית
נספח 2 - טופס העברת כספים
נספח 3 - טופס מקצועי פיתוח מרכזי מבקרים לתיירות חקלאית    
נספח 4 - רשימת תיוג פיתוח מרכזי מבקרים לתיירות חקלאית
נספח 5 - כתובות דואר-אלקטרוני במחוזות
נספח 6 - סמלי המשרד לשילוב במסמכים ושילוט


חקלאות תומכת סביבה         
לנוהל לחצו כאן
נספח 1 - חקלאות תומכת סביבה
נספח 2 - טופס העברת כספים
נספח 3 - טופס מקצועי חקלאות תומכת סביבה
נספח 4 - רשימת תיוג חקלאות תומכת סביבה
נספח 5 - כתובות דואר-אלקטרוני במחוזות
נספח 6 - סמלי המשרד לשילוב במסמכים ושילוט


מיתוג ותדמית
לנוהל לחצו כאן  - (מעודכן)
 
נספח 1 - מיתוג ותדמית
נספח 2 - טופס העברת כספים
נספח 3 - טופס מקצועי מיתוג ותדמית
נספח 4 - רשימת תיוג מיתוג ותדמית
נספח 5 - סמלי המשרד לשילוב במסמכים ושילוט