2012

הודעה בדבר מתן תמיכה בפעולות פיתוח הכפר בשנת 2013

תכניות ועוגנים
 
לנוהל לחצו כאן
נספח 1 - תכניות ועוגנים
נספח 2 - טופס העברת כספים
נספח 3 - טופס מקצועי עוגנים ; טופס מקצועי תכניות
נספח 4 - רשימת תיוג תכניות ועוגנים
נספח 5 - סמלי המשרד לשילוב במסמכים ושילוט

נוהל תמיכה - תכניות ועוגנים 2013 (מצגת)

דוגמה למסמכים בעניין תכנית יישובית:
השתתפות משרד החקלאות במימון תוכנית אב ומתאר לכפר גנות
מיפוי ותצלומי אוויר

דוגמה למסמכים בעניין עוגן לפיתוח הכפר:
הקשתות - פרוגרמה
מיקום בתכנית ותצלומי אוויר
מרכז צפרות כפר רופין

דוגמאות לבקשה להיתר עבור עוגן:
דוגמה א
דוגמה ב

מרכזי מבקרים לתיירות כפרית חקלאית
לנוהל לחצו כאן
נספח 1 - טופס בקשה מרכז מבקרים תיירות חקלאית
נספח 2 - טופס העברת כספים
נספח 3 - טופס מקצועי פיתוח מרכזי מבקרים לתיירות חקלאית  
נספח 4 - רשימת תיוג פיתוח מרכזי מבקרים לתיירות חקלאית
נספח 5 - סמלי המשרד לשילוב במסמכים ושילוט


קורסים והדרכות
לנוהל לחצו כאן
נספח 1 - קורסים והדרכות
נספח 2 - טופס העברת כספים
נספח 3 - טופס מקצועי קורסים והדרכות 
נספח 4 - רשימת תיוג קורסים והדרכות
נספח 5 - סמלי המשרד לשילוב במסמכים ושילוטקידום מכירות תיירות חקלאית
לנוהל לחצו כאן
נספח 1 - קידום תיירות
נספח 2 - טופס העברת כספים
נספח 3 - טופס מקצועי קידום תיירות    
נספח 4 - רשימת תיוג קידום תיירות
נספח 5 - סמלי המשרד לשילוב במסמכים ושילוטמיתוג ותדמית
לנוהל לחצו כאן
נספח 1 - מיתוג ותדמית
נספח 2 - טופס העברת כספים
נספח 3 - טופס מקצועי מיתוג ותדמית
נספח 4 - רשימת תיוג מיתוג ותדמית
נספח 5 - סמלי המשרד לשילוב במסמכים ושילוט