2013

החוברת הזו היא מהדורה מעודכנת ומורחבת של האטלס הסטטיסטי שיצא לאחרונה בשנת 2003 ומטרתה להציג באיורים את ההיסטוריה של החקלאות בישראל.
כוונת האטלס היא להצגה, לא דיון וניתוח, אולם לפני כל פרק נוספה הקדמה ובה הערות על ההתפתחויות העיקריות שמשתקפות בנתונים.
דיונים תמציתיים בעניינים טכניים ומקצועיים מוגשים בתיבות שמשולבות בהקדמות.

לאטלס סטטיסטי של חקלאות ישראל 2013

 

 

רשימת זני הגפן המאושרים לשנת 2021 - יקבי רמת הגולן בית המכסhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zaney_gefen_meusharim_21_nagish.aspxרשימת זני הגפן המאושרים לשנת 2021 - יקבי רמת הגולן בית המכס
משרד החקלאות אוסר את השימוש בשורה ארוכה של חומרי הדברה בפירות וירקותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/pesticides_revision_fruit_vegetables.aspxמשרד החקלאות אוסר את השימוש בשורה ארוכה של חומרי הדברה בפירות וירקות
משרד החקלאות מסכם עשור לכניסת החוק להסדרת התוצרת האורגנית לתוקףhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/Pages/ten_years_organic_produce.aspxמשרד החקלאות מסכם עשור לכניסת החוק להסדרת התוצרת האורגנית לתוקף