2013

החוברת הזו היא מהדורה מעודכנת ומורחבת של האטלס הסטטיסטי שיצא לאחרונה בשנת 2003 ומטרתה להציג באיורים את ההיסטוריה של החקלאות בישראל.
כוונת האטלס היא להצגה, לא דיון וניתוח, אולם לפני כל פרק נוספה הקדמה ובה הערות על ההתפתחויות העיקריות שמשתקפות בנתונים.
דיונים תמציתיים בעניינים טכניים ומקצועיים מוגשים בתיבות שמשולבות בהקדמות.

לאטלס סטטיסטי של חקלאות ישראל 2013

 

 

רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
הודעות ליבואנים - עדכון דרישות יבוא תפוחי עץ ואגסים טריים מקנדהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_tapuhim_canada.aspxהודעות ליבואנים - עדכון דרישות יבוא תפוחי עץ ואגסים טריים מקנדה
הודעה ליבואנים - אישור יבוא זרעי בצל מדרום אפריקהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/onion_africa.aspxהודעה ליבואנים - אישור יבוא זרעי בצל מדרום אפריקה