2013

 

 

תכנית פיתוח הכפר לשנת 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2013/Pages/tohnit_pituah_kfar_2014.aspxתכנית פיתוח הכפר לשנת 2014תכנית פיתוח הכפר לשנת 2014
כנס Twinning בין לאומי בתאריך 23.1.2014 בבית דגןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2013/Pages/twinning_23_1_2014.aspxכנס Twinning בין לאומי בתאריך 23.1.2014 בבית דגןכנס Twinning בין לאומי בתאריך 23.1.2014 במעמד שר החקלאות מר יאיר שמיר
אטלס סטטיסטי של חקלאות ישראל 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2013/Pages/atlas_haklaut_2013.aspxאטלס סטטיסטי של חקלאות ישראל 2013אטלס סטטיסטי של חקלאות ישראל 2013
נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2013 - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2013/Pages/Wheat_import_licenses_draft.aspxנוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2013 - טיוטה להערות הציבורנוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2013
"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 11 - ראש השנה, ספטמבר 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2013/Pages/yedion_pituach_kfar_september2013.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 11 - ראש השנה, ספטמבר 2013"מדברים פיתוח הכפר" ידיעון מס' 11, ראש השנה, ספטמבר 2013
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 18 - 2013)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2013/Pages/tayaron_18.aspx תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 18 - 2013)עלון התיירות החקלאית, גיליון 18, אלול תשע"ג, ספטמבר 2013
דו"ח השתתפות בסיור מקצועי בנושא פיתוח הכפר בגרמניה במסגרת TWINNING PROJECT, יולי 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2013/Pages/TWINNING_PROJECT_2013.aspxדו"ח השתתפות בסיור מקצועי בנושא פיתוח הכפר בגרמניה במסגרת TWINNING PROJECT, יולי 2013דו"ח השתתפות בסיור מקצועי בנושא פיתוח הכפר וגיוון תעסוקות, גרמניה, TWINNING PROJECT, יולי 2013
קול קורא - קורס מתכננים במגזר הכפרי 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2013/Pages/Planners_Rural_Sector.aspxקול קורא - קורס מתכננים במגזר הכפרי 2013קול קורא - קורס מתכננים במגזר הכפרי 2013
"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 10 - מאי 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2013/Pages/yedion_pituach_kfar_may2013.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 10 - מאי 2013ידיעון פיתוח הכפר 10
הודעה לתיירנים המפעילים אתרים של תיירות חקלאיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2013/Pages/agrotour.aspxהודעה לתיירנים המפעילים אתרים של תיירות חקלאיתהודעה לתיירנים המפעילים אתרים של תיירות חקלאית
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 17 - 2013)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2013/Pages/tayaron_17.aspx תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 17 - 2013)עלון התיירות החקלאית, גיליון 17, ניסן תשע"ג, מרץ 2013
מדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2013/Pages/Agricultural_structures.aspxמדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאייםמדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים
"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 9 - ינואר 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2013/Pages/Yedion_No_9.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 9 - ינואר 2013ידיעון פיתוח הכפר 9
כנס ה-Twinning הראשון במחוז הנגבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2013/Pages/kenes_twinning_1.aspxכנס ה-Twinning הראשון במחוז הנגבכנס ה