2015

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומועצה אזורית עמק יזרעאל מקדמות מדיניות של חקלאות בת קיימא. המועצה הפיקה סרטון המציג את הפעולות המקודמות בתחום השימוש בחומרי הדברה, שימור קרקע, רווחת בעלי חיים, חקלאות אורגנית, שילוב החקלאות עם הסביבה, שימוש במים מושבים ועוד.
הסרטון קודם ע"י המועצה האזורית עמק יזרעאל בתמיכת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מחוז העמקים והאגף לתכנון כפרי ואזורי.
 

 

תוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/pituac_kfar_program_2020.aspxתוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021
טיוטת תכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021 להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2020/Pages/draft_pituach_kfar.aspxטיוטת תכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021 להערות הציבור
התנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/tikun7.aspxהתנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020