2015

שמחים להגיש לכם לקראת ראש השנה תשע"ו את הגיליון ה-22 של התיירון. בשער הגיליון הכניסה למושב היוגב - מושב שבו מיזמים רבים, שקמו בצד החקלאות, עליהם יספר שי דותן.

​​אנו פותחים את הגיליון בכתבה של חיים גינצבורג העוסק שנים רבות בפיתוח התיירות החקלאית והכפרית. חיים משתף אותנו בתיירות החקלאית בגליל, שהיא חלק מתכנית חמש שנתית להרחבת הפעילות החקלאית בגליל. אחת מהפעילויות החדשות שאירעו לאחרונה היא פתיחת מרכז מבקרים חדש ב"מיגל" - מכון למחקר חקלאי בגליל; וסמדר דהן תספר על כך. התיירות מתפתחת גם במגזר הבדואי, ותמר קוכנר כותבת על הפיתוח בתפיסת כלכלה מקומית מקיימת. אסף כהן מהמוסד לבטיחות וגהות מעלה נושא חשוב: היבטים של בטיחות בעסקים בתיירות חקלאית, נושא שלעתים נשכח, אך בעצם אמור להוות חלק בלתי נפרד מהעסק.


תיירון - גיליון 22: אלול התשע"ה, ספטמבר 2015

תיירון 22 - תמונת שער

 

 

תיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גליון 32 - 2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2020/Pages/tayaron32.aspxתיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גליון 32 - 2020)
תיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גליון 31 - 2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2020/Pages/mtyaron_letyaron.aspxתיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גליון 31 - 2020)
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 30 - 2019)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/tayaron_30.aspxתיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 30 - 2019)