2015

​​​מה בידיעון?

  • תכניות ועוג​​נים במסגרת התכנית לפיתוח הכפר
  • E​​XPO 2015 במילאנו – הביתן הישראלי
  • 'אחי​​ות אחיות' – ספר חדש
  • 'פה התערב​בו היחד והבדידות' מחקר בנושא חדר האוכל הקיבוצי
  • אירועי החופש הג​​דול במרחב הכפרי
  • 'הגלובוס הי​​רוק' ברכות לחברים ממרכז המועצות האזוריות

 

 

תוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/pituac_kfar_program_2020.aspxתוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021
טיוטת תכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021 להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2020/Pages/draft_pituach_kfar.aspxטיוטת תכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021 להערות הציבור
התנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/tikun7.aspxהתנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020