2016

לקוחות חדשים בחוות בהולנד, מעבר של חקלאים בהולנד לגיוון תעסוקות. מקור: 01-2016 Wageningen World