2016

תוכניות העבודה לשנים 2015-2020 בנושאי פיתוח הכפר. עבודה שנעשתה עבור הועדה החקלאית של הפרלמנט האירופי.