2016

​​​​כנס פיתוח הכפר יתקיים בתאריך כ"א בסיוון תשע"ו, ה 27 ביוני 2016

בשנים האחרונות הובלנו במשרד החקלאות ופיתוח הכפר את הכנתו של מסמך מדיניות התכנון אשר מגדיר את כיווני הפיתוח העתידיים של החקלאות, של הכפר ושל המרחב הכפרי בישראל. במהלך 100 שנות ההתיישבות הלכה והתעצבה תבנית נוף הארץ, הוקמו קיבוצים, מושבות, מושבים וישובים קהילתיים, במקביל להקמתן וצמיחתן של ערי ישראל, ושאר היישובים, בהם יושבת כיום מרבית האוכלוסייה, זוהי הפעם הראשונה שמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מגדיר את
מדיניות התכנון הכוללת שלו לפיתוח החקלאות וההתיישבות בראיה כוללת וברוח הזמן והמקום.

 

ידיעון פיתוח הכפר מס' 17 – יוני 2016