2017

​​

 

 

"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 20 - דצמבר 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/village_development_newsletter20.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 20 - דצמבר 2017
"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 19 - ספטמבר 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/village_development_newsletter.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 19 - ספטמבר 2017
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 26 - 2017)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/tayaron_26.aspx תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 26 - 2017)
טיוטת מדריך להוצאת רישיון עסק לעסקים קטנים במרחב הכפרי - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/Guide_Rural_Businesses_draft.aspxטיוטת מדריך להוצאת רישיון עסק לעסקים קטנים במרחב הכפרי - להערות הציבור
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 25 - 2017)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/tayaron_25.aspx תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 25 - 2017)
חוויה בדואית בדרום אדוםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/adom_darom_bedo.aspxחוויה בדואית בדרום אדום