2017

​מה בתיירון?

מ"תיירון לתיירון" - אירועים ופעילויות בתיירות הכפרית​

אירועים קרובים

פרסום אטרקציות של תיירות כפרית/חקלאית ​

תיירות בהתהוות במשתלת סולו-שתיל 

רוח שתות

"דרום אדום" בתיירות הבדואית

סיור ועדת היגוי - חממות תיירות בערבה התיכונה

חלב על הזמן - דרך החלב

אנחנו בעיניים זרות

מבית המשפט: מי אחראי לפגיעה בתלמידה במהלך טיול בית ספרי בעין זיוון

טיול לעץ מיוחד במרחב הכפרי

קישורים לנעשה בעולם תרגום

עלון לתיירות חקלאית וכפרית, גיליון 25, אפריל 2017

 

 

קיבוץ ניר דוד

 

 

תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 30 - 2019)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/tayaron_30.aspxתיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 30 - 2019)
קורס ניהול ופיתוח קהילתיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/Community_management_development.aspxקורס ניהול ופיתוח קהילתי
סקר אתרי התיירות החקלאית-כפרית בישראל 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/maagar_atr/Pages/Seker_Tayarut_2019.aspxסקר אתרי התיירות החקלאית-כפרית בישראל 2019