​​​​​​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – המשרד) מודיע על האפשרות לקבל, בהתאם להוראות תכ"מ 6.2.1, תמיכה של המשרד בפעולות לפיתוח הכפר כדלקמן
יובהר כי מתן התמיכה מותנה בקיומו של תקציב מאושר ייעודי לנושא

הסעיףהיקף תקציבי משוער לשנהזכאים - בהתאם למפורט בנוהל התמיכה
פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה50,000,000 ₪

תיבחנה בקשות לתמיכה שתוגשנה ע"י הישובים, באמצעות האגודה השיתופית החקלאית בלבד.

לא תתקבלנה בקשות ממגדלים פרטיים.​


ניתן להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה עד ליום 25.11.18 בשעה 13:00 לכתובת: 

המהלך לשדרוג ענף ההטלה בישראל

 

 

קול קורא – מיזמים לתמיכה בהדברה ידידותית של זבוב הפירות הים תיכוני בענף מטעי פירות בהתארגנות אזורית 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/kol_kore_zvuv_perot2020.aspxקול קורא – מיזמים לתמיכה בהדברה ידידותית של זבוב הפירות הים תיכוני בענף מטעי פירות בהתארגנות אזורית 2020משרד החקלאות החליט לכלול במערך ההדברה שלו את זבוב הפירות הים תיכוני (Ceratitis capitata), אשר הוכרז כנגע לאומי. לצורך כך, הוחלט על ביצוע מיזמים במספר אזורים בארץ כאשר ההדברה המאורגנת של הזבוב שתיכלל במיזם תכלול מגוון שיטות בקרה וטיפול.
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2019 – 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2019 – 2020
דגים חכם – שומרים על הים מידע לדייג – עיקרי תקנות הדיגhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/information_fisherman.aspxדגים חכם – שומרים על הים מידע לדייג – עיקרי תקנות הדיג