​​מה בתיירון 

  • מ​​"תיירון לתיירון"  - אירועים ופעילויות בתיירות הכפרית​
  • תיירות גוש עציון
  • אתגרים העומדים בפני בעלי עניין להקמת דרך תיירות: ציר 90 דרום
  • למה תיירות מתאימה לתעסוקת נשים  בדואיות
  • מכון אילון ופרדס מינקוב - שני אתרי ראשית ההתיישבות ברחובות
  • מבית המשפט: נער נפצע קשה במהלך שימוש במתקן אומגה
  • טיול לעץ מיוחד במרחב הכפרי
  • ​קישורים לנעשה ​​​​​בעולם


 תיירון​-עלון לענייני תיירות חקלאי​ת (גיליון 28 - 2018)

תיירון מספר 28

 

 

קורס ניהול ופיתוח קהילתיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/Community_management_development.aspxקורס ניהול ופיתוח קהילתי
סקר אתרי התיירות החקלאית-כפרית בישראל 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/maagar_atr/Pages/Seker_Tayarut_2019.aspxסקר אתרי התיירות החקלאית-כפרית בישראל 2019
הסדרת יקבי הבוטיק – עדכון לבעלי היקביםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/Information_Boutique_Winery.aspxהסדרת יקבי הבוטיק – עדכון לבעלי היקבים