​​

 

 

פרוטוקול ועדת תמיכות פיתוח הכפר - גני משחקים 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/Protocol_Tmichot_Ganey_Mischakim.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות פיתוח הכפר - גני משחקים 2019
"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 23 - אפריל 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/yedion2019.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 23 - אפריל 2019
תכנית פיתוח הכפר-נוהל תמיכה לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/tochnit_pituach_2019.aspxתכנית פיתוח הכפר-נוהל תמיכה לשנת 2019
פרסום נוהל תמיכה במשטחי לוליםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/Noal_Tmicha_Luliim.aspxפרסום נוהל תמיכה במשטחי לולים