תכנית פיתוח הכפר-נוהל תמיכה לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/tochnit_pituach_2019.aspxתכנית פיתוח הכפר-נוהל תמיכה לשנת 2019
נוהל מתן חוות דעת משרד החקלאות ופיתוח הכפר להיתרי בנייה עבור מבנים חקלאיים ומבנים לשימושים נלווים לפעילות חקלאיתhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/heteri_bniya.aspxנוהל מתן חוות דעת משרד החקלאות ופיתוח הכפר להיתרי בנייה עבור מבנים חקלאיים ומבנים לשימושים נלווים לפעילות חקלאית
מדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/tichnun_mivnim.aspxמדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים