2020

מה בתיירון?

מ"תיירון לתיירון"
- אירועים ופעילויות בתיירות הכפרית

שי דותן
מידע על אירועים ואטרקציות במרחב הכפריהמערכת
הקרקס החקלאי ד"ר טל שקולניק
תיירות יד מרדכיאביטל כרמי
רשמים מסיור במיזמי תיירות בשפלת יהודהד"ר זיו בר-נחום
הדולומיטים כמודל לפיתוח הנגב כמותג תיירותשי דותן
תיירות קולינרית במרחב הכפרי – ראיה עולמית ומגמות פיתוחאודי גולדשמידט
חקלאות שהפכה לתיירותאריאלה אפללו
מבית המשפט: האם פוסט בפייסבוק המכפיש מקום בילוי, אתר תיירות וכד' עשוי להוות לשון הרע?עו"ד איתן מימוני
קישורים לנעשה בעולםברכה גלתיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גליון 31 - 2020)

 

 

מאגר אטרקציות של תיירות חקלאית/כפריתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/maagar_atr/maagar_art_haklמאגר אטרקציות של תיירות חקלאית/כפרית