2020

​מה בתיירון?


מ"תיירון לתיירון"
- אירועים ופעילויות בתיירות הכפרית

שי דותן
מידע על אירועים ואטרקציות במרחב הכפריהמערכת
משבר הקורונה - האם חווה ענף התיירות בישראל "ברבור שחור" חדש?ד"ר שחר שילה
חואניטה - אוכל איכותי על גבול מצרים ולא רק...שי דותן
משק יעקבס - מיזם מפואר של תיירות כפריתד"ר טל שקולניק
שבילי תיירות לישראלמאיר אורבך
מדור חדש - ביטוחברכה גל
מבית המשפט: מה דין שימוש לתיירות בקרקע חקלאיתעו"ד איתן מימוני
מדור חדש - הכרות עם הגנים הבוטניים והפעם מקווה ישראלאביגיל הלר
קישורים לנעשה בעולםברכה גלתיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גליון 32 - 2020)


 

 

תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 30 - 2019)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/tayaron_30.aspxתיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 30 - 2019)
קורס ניהול ופיתוח קהילתיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/Community_management_development.aspxקורס ניהול ופיתוח קהילתי
סקר אתרי התיירות החקלאית-כפרית בישראל 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/maagar_atr/Pages/Seker_Tayarut_2019.aspxסקר אתרי התיירות החקלאית-כפרית בישראל 2019