​​הכפר בישראל משנה את פניו. לצד המאמצים לשמור על החקלאות כענף מרכזי בהתיישבות הכפרית ולפעול לשמירת השטחים החקלאיים הפתוחים, יש צורך ביצירת בסיס כלכלי נוסף לתושבי המרחב הכפרי. החקלאות התיירותית והתיירות הכפרית יוצרים הזדמנויות חדשות והם מאפשרים למנף את הפוטנציאל הכלכלי והתיירותי הקיים במרחב הכפרי.

לצורך מימוש הפוטנציאל וקידום היזמות במרחב הכפרי יזם משרד החקלאות ופיתוח הכפר קורס פיתוח מיזמים תיירותיים במרחב הכפרי שייתן ליזמים הכוונה והכשרה בהכרת התהליכים בהיבטים משפטיים, תכנוניים, ניהוליים ושיווקיים.

הקורס יתקיים בשיתוף המרכז ללימודי חוץ והמשך, מכללת ספיר.

קהל היעד:
הקורס מיועד לתושבי המרחב הכפרי המעוניינים לפתח יזמות כפרית ותיירותית, מזכירי ישובים, יו"ר וועדים וממלאי תפקידים בישובים.

מתכונת לימוד:
מקום לימוד: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית, ראשון לציון
שעות לימוד: 9:00 – 16:00
היקף הקורס: 5 ימי לימוד, אחת לשבועיים, סה"כ 40 שעות אקדמאיות
דמי הרשמה: 325 ₪
תאריך פתיחה: 14.01.2020​

תעודה:
בסיום הקורס תוענק למשתתפים תעודת גמר מטעם מכללת ספיר ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר

להרשמה:
המרכז ללימודי חוץ והמשך, מכללת ספיר, 
מייל: infost@sapir.ac.il, טלפון:077-9802802 שלוחה 3

 

 

תוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/pituac_kfar_program_2020.aspxתוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021
טיוטת תכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021 להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2020/Pages/draft_pituach_kfar.aspxטיוטת תכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021 להערות הציבור
התנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/tikun7.aspxהתנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020